obrazek

Badanie próbek glebowych

Systematycznie podnosimy jakość obsługi rolników oraz współpracy w zakresie doradztwa rolnego. Firma WIALAN wykonuje:

  • pomiary powierzchni działek rolnych (akceptowane we wnioskach o dopłaty bezpośrednie),
  • mapy zasobności glebowej (badanie próbek ziemi). Po wykonaniu próbki glebowej przekazywana jest ona do akredytowanej stacji chemiczno-rolniczej i tam badana.

W kompleksowym raporcie przekazujemy Państwu:

  • mapki z powierzchnią badanego pola,
  • mapy zasobności glebowej zlecone w badaniu składników i pH,
  • wyniki badań wraz z podstawowymi zaleceniami,
  • mapki zmienności.

Próbki pobieramy zgodnie z polską normą PN-R-04031 za pomocą specjalistycznego urządzenia Wintex 1000, zamontowanego na terenowym quadzie.

Aby zapoznać się z cennikiem pobierania i badania próbek lub innych usług prosimy o kontakt z doradcami d/s nawożenia i ochrony roślin. Cena zawiera: dojazd, pobranie próbek, analizę w stacji chemiczno-rolniczej oraz opracowanie wyników.

Oferujemy również badanie próbek:

  • siarki S-SO4
  • mikroelementów (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)
  • innych

QUAD_0048 kopia_web

QUAD_0034 kopia_web

QUAD_0029 kopia_web